Serakah

Februari 12, 2011 at 3:25 am Tinggalkan komentar

Serakah Jeung Teu Daek Mulang Narima

 

Dina hiji poe kacaritakeun aya kajadian nu tumiba ka sakadang Monyet, tur si Meong Welang, jeng si Oray Sanca Bodo, eta sato teh ragrag kana hiji liang sumur di puncak Gunung Arca wawates ti kota jeung kabupaten Sukabumi, teu kungsi lila hiji jalma(Si Limdzo ngarana) oge labuh kana eta sumur. Sababaraha poe meranehna aya dina jero sumur, teu walakaya sanajan hate roronjat hayang naek, jeng geus beakeun tanaga, katamah lapar ngalemahkeun dirina masing-masing.

 

Dina hiji poe saurang musafir(Si Geurba) lewat kana eta sumur. Kelantaran haus manehna boga pamaksadan rek ngala cai sumur jang nginum. Nya barang nempo kana eta jero sumur si Geurba reuwas nu kacida, eta sumur teh eusina lain cai(saat), jeng aya hiji jalma kalwan tilu sato nu geus leuleus bari cacarita menta tulung, maranehna hayangeun naek.

 

Si Geurba, buru-buru nurunkeun tali timbaan. Tuluy sakadang Oray Sanca Bodo asup kana timbaan. Nya Si Bageur narik tali timbaan. Barang nepi kaluhur sakadang Oray pok nyarita “Nuhun kana bantosanna”. Teu loba carita Si Geurba terus nurunkeun timbaan ka sumur, nya sakadang monyet jeung si Meong Welang geus di hanjatkeun ka luhur. Pok maraneuhna nyarita “Nuhun. Tuan Geurba si Limdzo mah tong diangkat, keun we manehna meh paeh dijero sumur, sabab manehnamah jalma sarakah ”.

 

Sakadang Oray nyarita “ Tuan Geurba, imah kaula di di sisi Leuwi handapuen gunung Pasir Beudil, lamun butuh bantuan pek goroan we ngaran kaula ” nya kitu sakadang monyet jeung si Meong Welang mere harepan bantuan ka si Geurba nu geus nulungan maranehna tina sumur nu jero tea.

 

Si Geurba nu kacaritakeun bangeurna tukang tutulung kanu butuh pitulungna, teu mirosea kana saran eta sato bari cacarita “Ulah sok Su’udzon ka batur, goreng hate mah sok cilaka ”, tuluy nurunken tali timbana ka sumur, nya si Limdzo naek ku sabab bantuan Si Geurba.

 

Barang geus nepi di luhur, si Limdzo ngan sa ukur nyebutkeun asal manehna (tukang emas nu sohor) tuluy ngaleos balik.

 

Dina hiji mangsa si Geurba boga maksad rek ka nagara Niyabah Sukabumi. Maksadna rek ngalanjutkeun sakola di Pontren Shuffah Hizbullah.

 

Si Geurba leumpang mapay kampung, jeung bubukitan nu maksad rek nuju nagara Niyabah Sukabumi, barang neupi di kebon pinus manehna istirahat sakeudeung, sabari diuk handapeun tangkal nu gomplok daunna sabari ngiuhan. Tuluy si Geurba muka karanjang awi nu maksad rek nyokot cai nginum. Si Geurba ngarasa haus jeung cape, barang di eurihkeun caina geus beak,nyakitu bebekelan nu lainnya. Ti dinya si Geurba istighfar ka Allah “Astaghfirullahal ‘Adzim, ya Allah hamba kaseepeun bekel padahal jauh keneh ka tempat nu dituju ”.

 

Barang keur ngadu’a, jol sakadang monyet bari nyarita “ Tuan Geruba ku Naon ?…” Si Geurba ngaronjat bari nyarita “Keur ngadu’a menta cai jeng kadaharan ”. sakadang monyet nyarita deui “ Tuan antosan sakeudap ku kaula rek dipangneangan keun ” teu kungsi lila sakadang monyet mawa cai nginum jeng bubuahan. Tuluy didahar ku si Geurba.

 

Tuan Geurba, maksadna bade kamana ?… Tanya sakadang monyet.

Sabari meresan karanjang nu geus dieusian deui ku bubuhan, si Geurba nyarita “nuhun, kaula mah rek nuluykeun perjanan ka nagara Niyabah Sukabumi”. Sakadang monyet pok ngomong “Hati-hati di jalan, jeung sing salamet

 

Barang geus kaluar ti leuweng rek nyorang hiji kampung Cipeueut, si Geurba pa amprok jeung si Meong Welang, kacaritakeun eta meong teh hayang mulangnarima kana naon anu geus dipigawe ku si Geurba kana dirina waktu di gebrus kana sumur. Pok nyarita “tuan tungguan kaula rek mere hadiah ” sabari lumpat, eta meong asup ka kampung, nya papanggih jeung hiji budak anu geulis budakna kokolot eta kampong, teu lila eta budak teh di gabrug tuluy dicokot kongkorongna. Tuluy eta kongkorong teh di bikeun di hadiahlkeun ka si Geurba.

 

Ka isukanna di kampung Cipeueut rame sabab budak kokolot kampung aya nu maehan. Jeung di embarkeun sing saha nu bisa manggihan atawa newak jalma nu maehan eta budak bakal diangkat jadi mentri nagara.

 

Beurangna si Geurba datang ka imah si Limdzo, nu maksad rek ngajual emas hadiahan ti si Meong Welang tadi peuting. Barang ges nepi ka imahna si Limdzo, tuluy menta pang jualkeun emas sabari di tempokeun emasna. Si Limdzo apalen kana eta emas teh, bari cumarita dina hatena. Tah iye gening ka panggih nu geus maehan budak kokolot kampong, urang laporkeun ka nagara. Teu kungsi lila rengrengan pangawal nagara dating rek newak si Geurba. Tuluy di hukum, nyaeta di arak mapay kampung  nepi rek dibawa ka Negara. Si Geurba ceurik nyeuriun lantaran di pecutan ku warga.

 

Sakadang Oray Sanca Bodo ngadenge sora ceurikna si Geurba, tuluy kaluar ti liang ngadekeutan pager, Sanca Bodo cumarita “Kaula kudu nulungan tuan Geurba, sebab menehna geus nulungan ka kaula, kumaha carana ?….” Sanca Bodo ngaleos, tuluy ngadeukeutan putri nagara nya manehna macok kana suku putri nagara. Tuluy manggihan jin supaya asup kana jasad putrid.

 

Putri nagara geuring, teu aya dokter nu bisaun ngonbatan, pas nepi ka nagara eta putri ngajerit bari ngaluarkeun parentah ka rajana “kaula moal kaluar ti jasad putri sebab maraneh geus ngahukum jalma nu bageur, ari jamla nu sarakah jeng teu bisa mulang tarima malah diangkat jati mentri(si Limdzo) ”.

 

Nya si Limdzo dihukum sabab sarakah jeng teu bisa mulang narima kana naon anu geus dipigawe ku si Geurba ka dirinya.

Si Geurba di bebaskeun jeung diankat jadi mentri nagara.

 

By : na.azzamy@yahoo.co.id

 

Iklan

Entry filed under: Akhlaq.

Emosi adalah sebuah gambaran proses islam kaaffah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Al-Manak

Februari 2011
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  

Asmaul Husna

Kategori


%d blogger menyukai ini: